ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΙΕΣ

4 μήνες ago
696 Views

Πληθαίνουν οι επιστήμονες οι οποίοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης στον άνθρωπο 

Dimitrios Kotsifas Διαδικασία Χειρισμού καταγγελιών Κινητής Τηλεφωνίας:
……………………………………………………………………………
Η (ΕΕΤΤ) είναι αυτή που εξετάζει όλες τις (Επώνυμες Καταγγελίες) Απαντώντας στον ”Καταγγέλλοντα” σε (Σύντομο Χρονικό Διάστημα) και Εφόσον Κατόπιν Έρευνας στα Τηρούμενα ”Αρχεία” της (ΕΕΤΤ) Διαπιστωθεί η Ύπαρξη ”Αδείας” για μία (Κατασκευή Κεραίας Κινητής Τηλεφωνίας) Ενημερώνεται Εγγράφως ο ”Καταγγέλλοντας” και σε Περίπτωση που το έχει Αιτηθεί του Διατίθενται και Αντίγραφα από το Σχετικό Φάκελο.
Στη Συνέχεια και ιδίως στις Περιπτώσεις που Διαπιστωθεί ότι η Κατασκευή Κεραίας δε Διαθέτει Σχετική άδεια της (ΕΕΤΤ) Διενεργείται Αυτοψία( Video: https://www.youtube.com/watch?v=cQytxe_K0x4&feature=share) είτε από Κλιμάκιο της (ΕΕΤΤ) είτε από την ”Αρμόδια Περιφέρεια” όπου και ”Ενημερώνεται” ο (Καταγγέλλοντας) για τα ”Αποτελέσματα” Αυτής.
Αν με την Αυτοψία Προκύψει Παράβαση της Κείμενης Νομοθεσίας η (ΕΕΤΤ) Προβαίνει στις Προβλεπόμενες Ενέργειες για την Επιβολή των Διοικητικών Κυρώσεων και την Ενημέρωση των Αρμόδιων Φορέων Σύμφωνα με τα Οριζόμενα στο (Άρθρο 77 του Ν. 4070/2012).
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 77 του Ν. 4070/2012 ο κάτοχος της κατασκευής καλείται σε Ακρόαση. Με απόφαση της ΕΕΤΤ, δύναται να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000). Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.
Η Ανωτέρω Απόφαση Επιβολής ”Διοικητικών Κυρώσεων” Κοινοποιείται στην Αρμόδια ”Εισαγγελία” στο Πλαίσιο της ”Ποινικής Διαδικασίας” προς Επιβολή των Προβλεπόμενων ”Ποινικών Κυρώσεων” και στην Αρμόδια ”Πολεοδομική Υπηρεσία” η οποία και Διατάσσει την Κατεδάφιση των Παράνομων Κατασκευών Κεραιών.